Takáts Gyula emlékház

Takáts Gyula

(Tab 1911 – Kaposvár 2008)

1911. február 4-én született Tabon, Somogy megyében. Középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte. A pécsi Erzsébet Tudomány – egyetemen 1934-ben szerzett tanári és bölcsész doktori oklevelet földrajz, geológia és filozófia tárgykörben. 1939-től tíz éven át tanított  munkácsi és kaposvári középiskolákban. 1949-től a Rippl-Rónai Múzeum igazgatója, később Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságának vezetője egészen 1971-es nyugdíjaztatásáig.

1971-ben Tab, 1973-ban Kaposvár, 2002-ben Balatongyörök díszpolgárává választották, életműve 2010-ben Örökségünk Somogyország Kincse címet kapott. 1975-től a Magyar P.E.N. Club tagja, 1994-től alelnöke. 1946–tól 1949-es feloszlatásáig, majd 1985-ös újjáalakulásától a költő haláláig a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság elnöke. 1992-ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia alapító tagja. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.

Takáts Gyula életművének jelentőségét a kritikai irodalomtörténeti visszhangja mellett számos díj is tanúsítja. 1941-ben Baumgartner díjat, 1960-ban és 1975-ben József Attila-díjat kapott, 1985-ben Déry Tibor-jutalomban részesült. Életművét 1991-ben Kossuth-díjjal ismerték el.

2008.november 20-án Kaposváron 97 éves korában hunyt el.

 

A költő végrendelete (részlet)

 

„Életem és munkásságom nagyrészt Kaposvár városához kötődik. ez a város adta és indította mindazt, ami szellemi és fizikai valóságával írásaimat ma is szólítja. ezért úgy határoztam, hogy a kaposvári 949 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan 18/24-ed illetőségét és a jelen végrendelet mellékletében meghatározott ingóságokat Kaposvár Megyei Jogú Város örökölje.”

Takáts Gyula egykori otthona 2010. február 4-e óta emlékházként működik. Kaposvár városa a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaságot bízta meg az emlékház működtetésével.

A kaposvári családi ház a fonyódi villával és a Bece-hegyi remetelakkal adta a költőnek szeretteivel együtt – szülei, idősebb Takáts Gyula és Mocsy Lenke, 24 évig első felesége Szabó Ilona (Loncika), majd közel 20 évig második felesége Horváth Stefánia – a biztos, nyugalmas alkotói hátteret.

Utolsó éveiben szívesen üldögélt a teraszon vázlatfüzetében megörökítve a ház udvara mediterrán bujasággal zöldellő bokrait, fáit.

A lakást díszítő alkotások a kortárs képzőművészek barátságának tárgyiasult bizonyítékai, emlékei. A költő személyes használati tárgyai és a falakon Rippl-Rónai József, Egry József, Rudnay Gyula, Csók István, Czigány Dezső, Martyn Ferenc, Nagy István, Schéner Mihály, Würtz Ádám, Németh János és Csiszár Elek munkái az elmúlt évszázadot idézik.

A Nyugat harmadik nemzedékéhez tartozó költő 4.500 kötetes könyvtára, a 93 féle folyóirat és levelezései gazdag irodalmi és közéleti munkásságát reprezentálják. Első verseskötete 1935-ben jelent meg Kút címmel, az utolsó verseit pedig a 2007-ben kiadott Hol is a Volt kötet zárja borítólapjai közé.

A 60 kötetes költő életművét versein kívül ifjúsági- és kisregényei, tanulmányai, esszéi és műfordításai együtt teszik a magyar irodalomban a Pannon táj ihlette tolmácsolójává. Baráti kapcsolata a 20. század nagy alkotóival, kortársaival Babits Mihálytól Weöres Sándoron, Csorba Győzőn, Tatay Sándoron, Erdélyi Józsefen keresztül immár legendás.

Az emlékházban a vendégfogadó sarkot Balázs János: Takáts Gyula gimnazista korában, Egry József: Vitorlás napfelkeltével című alkotásai, az aranyozott, női alak ingaóra, rajta faragott Pieta szoborral, a koronás Kisjézussal tették meghitté, marasztalóvá. A Balaton tisztelete és szeretete indukálta az egy életen át tartó mély barátságát Egry Józseffel. 1955-ben Vízitükör címmel közös könyvük jelent meg.

Cím: 7400 Kaposvár, Kovács-Sebestény Gyula u. 9.

Nyitva tartás:

Kedd: 10.00-16.00

Csütörtök: 10.00-16.00

Szombat: Előzetes bejelentkezés alapján

Telefonszám: 06-20/233-0735

 

up