Hírek

Benke László: A tűz igézetében című válogatott verseskötete 2018. 10. 16., Kedd, 17:00

Benke László: A tűz igézetében című válogatott verseskötete

 Benke László válogatott versei különös meglepetést tartogatnak azok számára, akik fiatalkora óta figyelemmel kísérték költészeté- nek alakulását. A kötet ugyanis nem időrendben, hanem tema- tikusan mutatja be költői útját, s így átfogó képet kínál e sokszínű,személyiség- és közösség-centrikus életmű minden szeletéről,  a szerző élményvilágáról, amely valóban„a tűz igézetében” alakult (s alakul mindmáig).

Benke költészetét kezdettől fogva a társadalmi- és magánélet síkján megnyilatkozó izzó kreativitás táplálta; egyszerre volt „alanyi” és „közösségi” költő (hiszen egész lényét átitatta-átitatja ma is a közössé- gért érzett felelősségtudat). A kezdeti témák az idők folyamán koncentrikus körökben bővültek-mélyül- tek; míg végülkiteljesedveátfogták a lírai én élet- látásának minden szféráját. Benső tüze ma is lángol: az Élet szerelme, a mások gondjainak felvállalása, egyfajta altruista áldozatkészség hevíti. Ez adja köl- tészetének különös varázsát és izzó teljességét.

 

up