Berzsenyi Helikon Napok

A Berzsenyi Társaság által rendezett Berzsenyi Helikon ünnepségeinek, írótalálkozóknak minden év májusában Berzsenyi Dániel születésnapjához kapcsolódva (1776. május 7.) többnyire a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum adott otthont 1987 óta (négy év kihagyással 2006-2007). 2014-2015 e helikoni ünnepségekkel a társaság azt a nemes hagyományt élesztette fel, amelyet Festetics György 1817-ben indított útjára az irodalom pártolására és támogatására a Keszthelyi Helikonnal.

 

1990-ben első alkalommal láthattuk itt vendégül a határainkon túl élő magyarság jeles szellemi és kulturális képviselőit.

A IV. Berzsenyi Helikon keretében tanácskozást és találkozót rendeztünk Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében témakörben. Felvidéktől Kárpátaljáig, Burgenlandtól Erdélyig, a Vajdaságtól Horvátországig intézmények, szervezetek, folyóiratok képviseltették magukat.

 

1991-ben a Kisebbségi magyar sajtó és tömegtájékoztatás Európában címmel találkoztak a lap és folyóirat szerkesztők, rádiósok és tévés szakemberek.

 

A Magyar Írók I. Világtalálkozója 1992-ben volt, amikor az öt világrészen élő magyar íróknak első alkalommal volt lehetőségük a személyes találkozásra, eszmecserére.

 

A kisebbségben élő magyarság problémáira érzékenyen

az 1991-ben Kisebbségi Magyar Sajtó,

az 1996-os az Anyanyelv védelem kisebbségben,

1998-as XII. Berzsenyi Helikon Napokon a Magyar Könyvkiadás és Könyvterjesztés a Kárpát-medencében

a 2004-es XVIII.-on Az irodalmi társaságok a Kárpát-medencében

a 2009-es XXI-en Egység és Különbözés- A magyar irodalom régiói

témaválasztásokkal bizonyította a társaság, hogy a magyar nemzet szétszakított közösségeinek kapcsolatépítéséhez, az együttműködés elősegítéséhez, kimunkálásához, kíván segítséget nyújtani, fórumokat biztosítani.

 

Az 1995-ben megrendezett Magyar Irodalmi Folyóiratok Fóruma,

1997-ben A népi irodalom jelene és jövője,

1999-ben Van-e magyar irodalomkritika?,

2001-ben A magyar irodalom új nemzedékének bemutatkozása,

2008-ban Az elfelejtett irodalom (Sinka István, Lengyel József, Jankovich Ferenc, Petelei István, Erdélyi József)

 választott és elhangzott témái igazolják a társaság kor adta és társadalmi helyzetekből adódó problémákra való érzékenységét.

 

A helikoni rendezvények előadói palettája igen gazdag, felvonultatja az ezredforduló irodalma Kossuth-, Széchenyi-, Prima Primissima-díjas íróit, költőit, irodalomtörténészeit, folyóirat szerkesztőit, társadalomkutatóit.

 

2010-ben a helikoni rendezvényünk témája Magyar Dunántúl- A dunántúliság hagyományai, 2011-ben Magyar városok irodalma - Magyar városok irodalmi társaságai, 2012-ben Kereszténység és irodalom volt. 2013-ban pedig Történelmi fordulópontok – a magyar irodalom visszhangja címmel rendeztük meg Kaposváron a tanácskozást.

 

2011-ben Magyar Városok irodalma – Magyar Városok Irodalmi Társaságai

2012-ben Kereszténység és irodalom

2013-ban Történelmi fordulópontok – A magyar irodalom visszhangja című rendezvényeink után két év szünet következett, majd 2016-,2017-ben a sikeres pályázatoknak köszönhetően újra jelentkezett a társaság az aktualitásokra érzékenyen.

 

 

1988.

II.

 

Önfegyelem, közfegyelem, nemzeti fegyelem

1989.

III.

 

Irodalmi est. A hitel folyóirat írói, költői és kárpátaljai költők estje

1990.

IV.

 

Magyar kisebbségek a Kárpát-medencében

1991.

V.

 

Kisebbségi magyar sajtó és tömegtájékoztatás Európában

1992.

VI.

 

A magyar írók I. világtalálkozója

1993.

VII.

 

Magyar egyetemi tanszékek a kisebbségi létben

1994.

VIII.

 

Magyar népművelő társaságok találkozója

1995.

IX.

 

Magyar irodalmi folyóiratok fóruma

1996.

X.

 

Anyanyelv védelem kisebbségben

1997.

XI.

 

A népi irodalom jelene és jövője

1998.

XII.

 

A magyar könyvkiadás és könyvterjesztés a Kárpát-medencében

1999.

XIII.

 

Van-e magyar irodalomkritika

2000.

XIV.

 

Magyar írók millenniumi világtalálkozója

2001.

XV.

 

A magyar irodalom új nemzedékének bemutatkozása

2002.

XVI.

 

A közelítő tél c. költő- és írótalálkozó (Nikla)

2003.

XVII.

 

A gyerekkönyvek kerekasztalánál

2004.

XVIII.

 

Irodalmi társaságok a Kárpát-medencében

2005.

XIX.

 

József Attila magyarsága (Kaposvár)

2006.

-

 

 

2007.

-

 

 

2008.

XX.

 

Elfelejtett irodalom (Kaposvár)

2009.

XXI.

 

Egység és különbözés – a magyar irodalom régiói (Fonyód)

2010.

XXII.

 

Magyar Dunántúl – a dunántúliság hagyományai

2011.

XXIII.

 

Magyar városok irodalma – magyar városok irodalmi társaságai

2012.

XXIV.

 

Kereszténység és irodalom (Kaposvár)

2013.

XXV.

 

Történelmi fordulópontok – a magyar irodalom visszhangja (Kaposvár)

2014.

-

 

 

2015.

-

 

 

2016.

XXVI.

 

Pelso, a magyar tenger

  2017.       XXVII.                „Köt engem a jó Isten kévébe…”

  2018.       XXVIII.                 Szakralitás kortárs költészetünkben

up